Om 34U Consulting

34U Consulting är ett konsultföretag med spetskompetens inom mobiltelefoni, radioplanering och teknisk projektledning. Våra konsulter har lång erfarenhet av att mäta och designa mobiltelefonnät för GSM (2G) och UMTS (3G) och LTE (4G).

Våra kunder inom design och planering av mobiltelefoni är systemleverantörer som Ericsson och Nokia och mobiloperatörer som 3 och Telenor.

Vi hjälper även större företag samt kommuner och landsting med mätning av mobiltäckning för alla operatörer. Vi mäter på alla ställen som är viktiga för kunden (kontor, vägar, övriga verksamhetsställen, etc) och sedan är det väldigt enkelt att, via ett kartgränssnitt, analysera vilken operatör som kommer att erbjuda den bästa tjänsten.

Tillsammans med våra parners kan vi erbjuda kunder en helhetslösning för inomhustäckning av mobiltelefoni: Vi mäter, föreslår åtgärder och bygger en ny anläggning om det behövs.